"Fasciatherapie en osteopathie herstellen samen de functie. Kinesitherapie helpt hierbij"

Therapieën

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een discipline in de geneeskunde die het lichaam bekijkt als één geheel. Daarom wordt in de osteopathie niet alleen de klacht zelf  behandeld, maar wordt er ook nagegaan wat de  mogelijke oorzaken van deze klacht kunnen zijn. Met andere woorden men zoekt naar het oorzakelijke letsel waarvan de huidige klacht een gevolg van kan zijn. Dit oorzakelijke letsel kan zowel in het bewegingsapparaat liggen als in de ingewanden als in de as schedel-heiligbeen. Op deze wijze is osteopathie een totaal behandeling en is het best mogelijk dat u behandeld wordt op een totaal  andere plaats dan waar uw klacht aanwezig is.

Osteopathie

Belangrijke principes van Osteopathie

Belangrijke principes van de osteopathie 

 1. " Osteopathisch onderzoek " is de basis van een goede osteopathische behandeling. Daarom wordt  bij een eerste osteopathisch  consult de tijd genomen om  een uitgebreid lichamelijk onderzoek  te doen waarbij er naar een antwoord gezocht wordt op de volgende vragen:

  • Is de huidige klacht een indicatie voor een osteopathische behandeling of is verdere doorverwijzing en/of medisch onderzoek nodig? Bij de minste twijfel wordt u doorverwezen   naar uw huisarts of behandelend arts.
  • Wat is het oorspronkelijk letsel en welk soort osteopathische behandeling is er nodig om dit   oorspronkelijk letsel en zijn compensatiemechanismen te herstellen?
  • Welke richtlijnen kunnen aan de patiënt meegegeven worden om het herstelde evenwicht te behouden. (zie ook 5,6 en 7)

2. Osteopathie bekijkt het functioneren van het menselijk lichaam als één geheel dit wil zeggen dat er in het  menselijk lichaam  een constante wisselwerking is tussen het  bewegingsapparaat (= het structurele ), de organen (= het viscerale) en de as hersenen- ruggenmerg (= het craniale). 

3. "Alles wat leeft, beweegt" . Een belangrijk principe in de osteopathische geneeswijze is het herstel van de beweeglijkheid en dit op de drie niveaus (zie principe 2). Verlies van beweeglijkheid in een van de drie niveaus ( = oorspronkelijk letsel ) vraagt compensaties van nabijgelegen structuren om deze beperking op te vangen. Dit brengt op zijn beurt een kettingreactie op gang waardoor elders in het menselijk lichaam compensaties optreden. Pas wanneer het lichaam niet meer in staat is te compenseren ontstaan er symptomen . Met andere woorden een symptoom is mogelijk een gevolg van een probleem  dat elders ontstaan is. Osteopathie probeert dan ook eerst dit oorspronkelijk letsel op te sporen en te herstellen. Nadien worden ook de compensatieletsels behandeld zodat alle betrokken structuren van de letselketen terug hun normale functie kunnen vervullen. Als gevolg hiervan kan het zijn dat een osteopaat op een totaal andere plaats van het lichaam zijn behandeling begint dan daar waar de klachten zich bevinden.

4. "Herstel van het zelfgenezend mechanisme in het menselijk lichaam". Doordat de hele letselketen zoals hierboven beschreven behandeld wordt , krijgt het menselijk lichaam de mogelijkheid  om te compenseren waardoor het lichaam in staat is zichzelf te corrigeren.

5. Van cruciaal belang in de osteopathie is de balans in het menselijk lichaam  tussen stress en inspanning enerzijds en rust, recuperatie en ontspanning anderzijds. Een verstoord evenwicht tussen deze 2 ( bvb langdurige stress,oververmoeidheid,negatieve emoties…) kan via het zenuwstel dat de automatische functies van ons lichaam regelt ( = autonoom zenuwstelsel )  klachten op de drie niveau’s geven.  Bepaalde osteopatische technieken kunnen helpen in het herstellen van dit evenwicht. Het spreekt vanzelf dat een osteopaat dit niet altijd alleen kan oplossen. Indien nodig wordt hier in overleg met behandelend arts multidisciplinair gewerkt.

6. Voeding is de brandstof waarop ons lichaam draait en waaruit het zijn nuttige bouwstoffen en energie haalt. Het is dan ook logisch dat er bij bepaalde osteopatische behandelingen voedingsadvies gegeven wordt.

7. Naast balans tussen stress, recuperatie en gezonde voeding is beweging een derde belangrijke peiler voor een gezond lichamelijk functioneren. Door de jarenlange ervaring in de kinesitherapie kunnen we ook hier wetenschappelijk onderbouwde adviezen en huisoefeningen meegeven.

Omschrijving van Osteopathische technieken

Osteopathische technieken zijn uitsluitend manuele technieken die zacht en niet pijnlijk zijn. Nadruk van een osteopathische behandeling ligt op het normaliseren van weke delen, structuren die in relatie staan met de te behandelen symptomen. Enkel wanneer het noodzakelijk is, worden manipulaties (= kraken in de volksmond) van de gewrichten toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de korte hefboomtechniek ( ad modum Hartman) wat een garantie is voor een veilige manipulatie. Verder zijn de begeleidende bewegingsadviezen ( zie ook  fasciatherapie en kinesitherapie), voedingsadviezen, life- style adviezen van cruciaal belang voor het behoud en/of verbetering van het behandelresultaat.

Copyright © Bert Van Look 2021. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb