"Fasciatherapie en osteopathie herstellen samen de functie. Kinesitherapie helpt hierbij"

Therapieën

Wat is kinesitherapie?

"Kinesitherapie" wil letterlijk vertaald zeggen "genezen door te bewegen”. Hiermee worden zowel oefentherapie, trainingsadvies, ergonomisch advies en kinesitherapeutische handgrepen uitgevoerd door een kinesitherapeut.

Fasciatherapie is een door de overheid erkende specialisatie binnen de kinesitherapie. De werkingspricipes van fasciatherapie worden elders beschreven.

Kinesitherapie

Functie van kinesitherapie in deze praktijk

Kinesitherapie wordt hier in de praktijk als aanvulling gebruikt bij fasciatherapie en osteopathie. Vooral in oefentherapie wordt kinesitherapie nog regelmatig gebruikt. Mijn jarenlange ervaring  als kinesitherapeut helpen mij dagdagelijks  om als fasciatherapeut en osteopaat optimaal te functioneren.

Enkele principes van kinesitherapie toegepast in de praktijk

  • Bij trainingstherapie gaat bijzondere aandacht uit naar die spieren die diepgelegen zijn , dicht bij het gewricht en daardoor een "sturende invloed" op het gewricht hebben.  Voor het optrainen van de bekkenstabiliteit, bijvoorbeeld wordt hier vooral de aandacht gericht naar de diepe rugspieren, de dieper gelegen buikspieren en de bekkenbodem. Gelijkaardige principes worden bij  het optrainen van andere gewrichten gevolgd.
  • Bewegingsadvies (=ergonomie) .Naast trainingstherapie is het van groot belang dat  dagdagelijkse handelingen goed worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld zittend werk, huishoudelijk werk, heffen en tillen, ... Bewegingsadvies wordt altijd gegeven in functie van de reële leef- en werksituatie van de patiënt. Op deze manier wordt voorkomen dat er onrealistische adviezen gegeven worden
  • Excentrische oefentherapie: stretching en spierversterkende oefentherapie. Hierbij verlengt de spier tijdens zijn werking wat volgens recente onderzoeken de effectiviteit van stretching en spierversterking verhoogt.
  • Proprioceptieve training: wordt vooral in de optrainingsfase gebruikt waarbij spierkracht tesamen met het reactievermogen van de spier wordt opgetraind. Bobath -ballen, bossu ballen, instabiele ondergrond, manuele stimuli  en eventueel blind oefenen zijn de meest gebruikte technieken om proprioceptieve training te doen
  • Gesloten ketenoefeningen: zijn specifieke spierversterkende oefeningen waarbij verschillende spiergroepen tezamen worden opgetraind (ook al hebben ze een tegengestelde werking) zodat er geen overbelastingsletsels tijdens de training. Gesloten ketenoefeningen worden gekozen met het oog op een functioneel herstel van een bepaalde beweging. Hiervoor is de praktijk uitgerust met moderne multifunctionele trainingstoestellen.
  • Cardiovasculaire training: een gezond lichaam kan niet zonder een goede basisconditie zodat elke trainingssessie een cardiovasculair opbouwend schema bevat. Hiervoor wordt in de praktijk wordt een specifieke fiets gebruikt waarbij het trainingsvermogen ( watt) opgebouwd wordt in functie van hartslag.
Copyright © Bert Van Look 2021. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb