"Fasciatherapie en osteopathie herstellen samen de functie. Kinesitherapie helpt hierbij"

Wat is het verschil tussen fasciatherapie / osteopathie en kinesitherapie?

Kinesitherapie beperkt zich tot aandoeningen van het bewegingsapparaat en beperkt zijn kinesitherapeutisch onderzoek tot het bewegingsapparaat. Osteopathie en fasciatherapie daarentegen  bekijken het menselijk lichaam als een geheel waarbij het bindweefsel (= fascia) het verbindend element is tussen de diverse onderdelen van het lichaam . Zowel osteopathie als fasciatherapie benaderen een klacht als een onderdeel van een letselketen waarbij de oorzaak niet noodzakelijk op de plaats van de klacht gelegen is.

Copyright © Bert Van Look 2023. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb