"Fasciatherapie en osteopathie herstellen samen de functie. Kinesitherapie helpt hierbij"

Wat gebeurt er met uw patientendossier?

Alle info wordt digitaal bijgehouden . Per sessie wordt een kort verslagje gemaakt. Aan het einde van een behandelingsreeks worden de behandelingsresultaten geëvalueerd en wordt er advies voor de toekomst gegeven. Op eenvoudig verzoek staat dit rapport zowel ter beschikking van patiënt als behandelend arts.

Copyright © Bert Van Look 2021. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb