"Fasciatherapie en osteopathie herstellen samen de functie. Kinesitherapie helpt hierbij"

Wanneer wordt de behandeling gestopt?

1. Als er geen positieve evolutie optreedt in de pijn en/of functionele hinder na maximaal  5 sessies . Hierbij wordt je  terug verwezen naar uw (huis-) arts.

2. Wanneer het gewenste behandelingsresultaat bereikt is ook al zijn er meerdere sessies voorzien.

Copyright © Bert Van Look 2021. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb